بیستمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی "امت همدل" برگزار می شود
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۱۵:۱۲ 150

بیستمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی "امت همدل" برگزار می شود

بیستمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی "امت همدل" با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بیستمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی "امت همدل" به منظور نقد و بررسی الگوی مفهومی امت واحده اسلامی با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار می شود.

عنوان:
علوم اجتماعی و تقریب مذاهب اسلامی 

اساتید:
-دکتر سید هادی مرجائی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
-دکتر صلاح الدین قادری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی  
-دکتر جبار رحمانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
دبیر علمی نشست: دکتر ناصرقلی سارلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و دستیار ویژه دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی  

زمان برگزاری: چهار شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۰:۰۰ صبح
پخش زنده: live.taqrib.ir 

ارسال نظر