مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۰:۵۱ 430
با انتشار بیانیه ای:

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با انتشار بیانیه ای هتک حرمت به قرآن کریم و مقدسات اسلامی را محکوم کرد. 

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 
(نزل علیك الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل * من قبل هدی للناس و انزل الفرقان)
“آل عمران ، 3و4” 
باردیگر دنیا شاهد توهین نژادپرستی اسلام‌ستیز باحمایت یکی ازدولت های غربی علیه مقدسات اسلامی بود. 
مسوولان برخی کشورهای اروپایی علی رغم شعارهای زیبای حقوق بشری به بهانه آزادی بیان مدنظرغرب، ازعناصر افراط گرا و تندرو درراه ایجاد وتوسعه دشمنی مردم دنیا علیه مقدسات و ارزش‌های اسلامی حمایت کرده وهدف واهی صهیونیست جهانی یعنی اسلام‌ستیزی و اسلام هراسی را با روش ها وشیوه های گوناگون به عنوان راهبرد سیاسی خود دنبال می‌کنند.  
حمله گستاخانه به کتاب مقدس مسلمانان، نه آزادی بیان است ونه هیچ توجیه دیگری دارد. این کارهتاکی و اهانتی بسیاربزرگ به وحی الهی، ادیان ابراهیمی وعقاید صدها میلیون مسلمان درسراسرجهان است. 
قرآن، کتاب خدا وامتداد و اکمال سایرکتب آسمانی و مورد احترام همه موحدان وآزادی خواهان عالم است. 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این نفرت پراکنی شیطانی را قویاً محکوم نموده وازمبادی قانونی جهانی و اتحادیه اروپایی می خواهد با عاملان این جرم بزرگ برخوردکیفری و بازدارنده نمایند.

ارسال نظر