چرا دو دولت می تواند تیر خلاص به طوفان الاقصی باشد؟
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۰:۴۱ 49
یادداشت

چرا دو دولت می تواند تیر خلاص به طوفان الاقصی باشد؟

علیرضا کمیلی

آمریکایی ها بر رژیم فشار می آورند که حق نداری از اشغال غزه و کرانه حرف بزنی! عربستان و امارات و اروپایی ها از طرح «دو دولت» دفاع می کنند و آن را راه حل پایان منازعات منطقه می دانند. اینها یعنی چه؟ یک سوی تحلیل این است که خوش بین باشیم و بگوییم اینها مثل بخشی از لیبرال ها می خواهند فلسطینی ها هم به دولتی برسند و جنگ دیگر تکرار نشود ولی هدف اصلی این ایده که حالا دارند طرفداران دولتی آن را به بهانه جنگ غزه توسعه می دهند فقط و فقط «حذف مقاومت» از صحنه فلسطین است.

طوفان الاقصی و خصوصا جنگ چهارماهه پس از آن نشان داد که خطر یک دولت مسلح در فلسطین تا چه حد است و چطور می تواند ارتش تا دندان مسلح رژیم را تارومار کند و در آن شرایط سخت، تاب بیاورد و این دقیقا نقطه هدف گیری طرح دو دولت است که اتفاقا در سخنان امثال سیسی و دیگران هم مطرح شده که دولت فلسطینی بدون سلاح را می پذیریم! چه کسی از حمله احتمالی رژیم به این دولت دفاع خواهد کرد؟ نهادهای بین المللی که کارکرد و خاصیت شان امروز هویدا شده است؟

اما خطر مهمتر کجاست؟  
اینجا که بسیاری از مردم جهان و حتی آنها که امروز برای دفاع از غزه بیرون ریخته اند با این نظریه مشکلی ندارند و چه بسا حاضرند برای دفاع از آن هم راهپیمایی کنند! 
رژیم همواره به مرگ گرفته که ما به تب راضی بشویم و چه بسا اگر تندروها در این کشور خصوصا در این یک دهه روی کار نبودند تا حالا طرح دو دولت پذیرفته و اجرا می شد! این آن خطری است که همه هستی فلسطین را تهدید می‌کند چون دولت مستقل فلسطینی هیچ حقی را تامین نخواهد کرد.

منبع: کانال رسمی علیرضا کمیلی

ارسال نظر