اتحادیه جهانی تقریب نهادحقوق دانان مسلمان

اتحادیه جهانی حقوق دانان مسلمان، موسسه ای است اسلامی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و علمی که از انجمن ها و شخصیت های علمی حقوقی و از صاحب نظران علاقمند و متخصص در مسایل حقوقی دنیای اسلام تشکیل می شود.

اهم اهداف:

1- شناسایی اشخاص حقیقی وحقوقی مسلمان فعال در حوزه حقوق اسلامی و مدافع حقوق مسلمین در کشورهای مختلف جهان و برقراری ارتباط فی مابین آنها و نیز حمایت مادی و معنوی نسبت به آنان و انسجام بخشی و وحدت آفرینی مؤثر.

2- بهرمندی از ظرفیت حقوق دانان مسلمان برای گسترش اسلام ناب محمدی (ص) و ایجاد همگرائی .

3- دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفان در هر نقطه از جهان.

اهم راهبردها:

1- برقراری ارتباط با نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه شخصیت های شناخته شده و یا مؤثر در سطح جهان برای شناسایی حقوق دانان نخبه مسلمان و انسجام بخشی و کارآمد سازی آنان.

2- همکاری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی، پژوهشگاه­ها، دانشگاه­ها و اندیشکده­های شناخته شده مرتبط در جهان.

3- برگزاری همایش در سطح ملی، منطقه ای، بین­المللی.

4- طراحی و اعطای جایزه بین المللی .

5- همکاری در برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت و هم اندیشی اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت . 

6- تدوین و ترویج الگوی گفتمان تقریبی در حوزه حقوق اسلامی.

اعضاء هیئت موسس :

ایرانی:  آقایان: ابراهیم عزیزی(رئیس هیأت موسس و اتحایه)، دکترسیدفضل الله موسوی، دکترقاسم شعبانی، دکترمحمود عباسی، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن وحدتی شبیری، سید صادق هاشمی شاهرودی، دکترشریعت باقری، دکترفیروز اصلانی، دکترعثمان سالاری ، دکترمحمدحسن صادقی مقدم، دکترمرتضی شهبازی نیا .

غیرایرانی: محی الدین ماهر حمود(لبنان)، حسن شبر(عراق)، شیخ مصطفی ملص(لبنان)، کامل محمد الرفاعی(لبنان)، دکتر حافذ عباس(اندونزی)، دکتر عبدالعزیز ساشادینا(آمریکا)، مسعود شجره(انگلستان)، اسماعیل احمد(عراق) .

اهم فعالیت ها :

1- برگزاری جلسات هیئت موسس با حضور اعضاء ایرانی و غیر ایرانی جهت تصویب اساسنامه.

2- برگزاری کمیسیون و نشست های داخلی و بین المللی، برگزاری همایش حقوق بشر اسلامی و همکاری فعال در برگزاری کنفرانس های وحدت.