اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان دانشگاهی

"اندیشمندان مسلمان" اساتید و صاحب نظران مسلمانی هستند که اعتقاد به تقریب مذاهب اسلامی دارند.

برخی از اهداف:

1-شناسایی اندیشمندان مسلمان در کشورهای مختلف جهان و برقراری ارتباط فی مابین آنها .

2-ارتقاء و کسب اقتدار علمی و فناوری جهان اسلام  با همکاری و هماهنگی کشور های اسلامی.

3-حمایت مادی و معنوی در جهت  بستر سازی و ایجاد جامعه اندیشمندان مسلمان تقریب  نهاد در کشورهای مختلف جهان .

4-بهره مندی از ظرفیت اندیشمندان مسلمان برای گسترش اسلام اصیل و تامین وحدت بین مذاهب اسلامی .

برخی از راهبردها:

1-ایجاد پایگاه اطلاعاتی کارامد جهت شناسایی نهادهای علمی اسلامی و اندیشمندان مسلمان در سطح جهان.

2-برقراری ارتباط با مجامع علمی، سازمانها ، نهادها و شخصیتهای مختلف در سطح جهان 

3- ایجاد گروه های مطالعاتی برای شناخت چالش های فراروی جهان اسلام و ارائه راهکارهای علمی  . 

اعضاء هیئت موسس :

ایرانی:

 دکترمحمد مهدی زاهدی، حجت الاسلام دکتر شریعتی، دکتر احمد بلندی، دکتر سید عباس صدری، دکتر فؤاد ایزدی، دکتر روستا آزاد، خانم دکتر انسیه خزعلی ، خانم دکتر نسرین سلطانخواه

غیر ایرانی:

دکترشیخ نعیم قندور (یونان)، دکترغدیر آکاراس (ترکیه)، دکترابراهیم الشایبی (تونس)، دکترکمال الحلباوی (انگلستان)، دکترجعفر عبدالسلام (مصر) و شیخ بلال سعید شعبان جراد (لبنان) و خانم سمیعا راحیل قاضی (پاکستان)

اهم فعالیت ها :

1-برگزاری جلسات هیئت موسس با حضور اعضاء ایرانی و غیر ایرانی جهت تصویب اساسنامه.

 2- برگزاری کمیسیون و نشست داخلی و بین المللی و همکاری فعال در برگزاری کنفرانس های وحدت.