اتحادیه جهانی تقریب نهاد فرزندان شهدا

موسسه ای است اسلامی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و جهانی که فرزندان شهدای اسلام در آن عضویت دارند .

اهم اهداف:

1-شناسایی فرزندان شهدا در کشورهای مختلف جهان و برقراری ارتباط فی مابین آنها .

2-حمایت مادی و معنوی از تشکل های همسو در کشورهای مختلف جهان و ترویج فرهنگ تقریب .

3-بهرمندی از ظرفیت فرزندان شاهد برای گسترش اسلام ناب محمدی (ص) و تامین وحدت بین مذاهب اسلامی .

4-کمک حرفه ای و تخصصی به ملتّها و دولتهای اسلامی برای بالا بردن مقاومت و حوزه نفوذ با تحقق وحدت اسلامی ، اعتماد و ایجاد ظرفیت اجتماعی .

اهم راهبردها:

1- برقراری ارتباط با مجامع، سازمانها، نهادها و شخصیتهای مختلف در سطح جهان برای شناسایی فرزندان شاهد .

2- همکاری با پژوهشکده های شناخته شده مرتبط در جهان .

3- پژوهش ، تالیف و نشر آثار و مقالات مرتبط در لایه های مختلف و تعریف شده.

4- برگزاری همایش در سطح بین المللی و منطقه ای .

اعضاء هیئت موسس :

ایرانی: آقایان: حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود محمدی عراقی، دکترمحمد حسین ظریفیان، دکترابراهیم عزیزی، حسین شیاسی، علی اسفندیاری، وهب همدانی، دکترحسین عامریان، سرکارخانم دکترلاله افتخاری 

غیرایرانی: آقای سیدجمال کاظمی(افغانستان)، آقای مصطفی مهدی عبد، خانم فاطمه مغنیه(لبنان)، خانم دکتر فاطمه حرب(لبنان)

اهم فعالیت ها :

1- برگزاری جلسات هیئت موسس با حضور اعضاء ایرانی و غیر ایرانی جهت تصویب اساسنامه.

2- برگزاری کمیسیون و نشست داخلی و بین المللی و همکاری فعال در برگزاری کنفرانس های وحدت.