حوزه منابع انسانی

 اقدامات تحول آفرین در حوزه منابع انسانی 

هدف: 

همساز نمودن مجمع با نیازهای محیطی و همسو ساختن آن با نیازهای جدید


شرح فعالیت 

اقدامات انجام شده در سال 1399:

  1. تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای پروژه‌ها و فعالیت‌ها

     ـ کدگذاری فعالیت‌ها و پروژه‌ها در کتابچه برنامه‌وبودجه

     ـ ریز کردن فعالیت‌ها و پروژه‌ها به 121 اقدام

     ـ تهیه ویرایش اول و دوم بودجه پیشنهادی سال 1400 مجمع

     ـ توفیق در افزایش بودجه مجمع و دانشگاه مذاهب اسلامی 

     ـ ارائه پیشنهاد ریز فعالیت‌ها و هزینه‌های متناظر آن در سامانه لایحه بودجه سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌منظور توجیه کارشناسان مربوطه جهت افزایش سقف بودجه مجمع

     ـ تهیه نمودارها و آمارهای موردنیاز بودجه‌ای و تجزیه‌وتحلیل آنها

     ـ تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه پیشنهادی سال 99 در ویرایش‌های مختلف و ارائه به شورای‌عالی

  2. بازبینی کلیه پرونده‌های پرسنلی و تکمیل بانک اطلاعات منابع انسانی

     ـ گام‌های اجرایی‌سازی مصوبه تشکیلات پژوهشگاه مطالعات تقریبی

     ـ احصاء شرایط احراز پست‌های معرفی شده از طرف پژوهشگاه طبق چارت جدید 

     ـ بررسی سوابق تجربی کارکنان به‌منظور تعیین زمان ارتقاء رتبه و طبقه شغلی در سال 99 و رفع نواقص محاسباتی مربوط به سنوات قبل 

     ـ بررسی و اصلاح نواقص در پرونده‌های کارکنان و پیگیری و انجام فرایند تکمیل سازی آنها

  3. بررسی و تکمیل سند راهبردی مجمع

     ـ تهیه و تنظیم بانک اطلاعات تفاهم‌نامه‌های منعقد شده مجمع با سازمان‌های همسو

     ـ انعقاد قرارداد جهت بررسی وضعیت موجود و ارائه سند وضعیت مطلوب

     ـ بررسی پیش‌نویس‌های سند وضعیت موجود و مطلوب و احصاء اشکالات مترتب به سندهای احصاء شده

  4. الکترونیکی نمودن مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها به سازمان‌ها و ادارات دیگر و حذف فیزیک نامه‌های داخلی و بیرونی
 

نتایج و دستاوردها: 

تغییر دیدگاه­های اداری و پرسنلی در مجمع و صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر منابع انسانی