نشست هم اندیشی تقریب و گفتمان امامت
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰۸:۳۲ 131

نشست هم اندیشی تقریب و گفتمان امامت

نشست هم اندیشی تقریب و گفتمان امامت با حضور و سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار گردید.