نشست شورای مدیران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 15 بهمن 1402
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰۹:۳۲ 116

نشست شورای مدیران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 15 بهمن 1402

نشست شورای مدیران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 15 بهمن 1402